You are currently viewing Agilt arbetssätt är inte tillräckligt för att skapa en innovativ organisation (Swe)

Agilt arbetssätt är inte tillräckligt för att skapa en innovativ organisation (Swe)

I den här debattartikeln, som publicerades i Computer Sweden 17 mars 2020, skriver Johanna Gillberg, Folksam och mig om 10 faktorer, vanliga blockerare, som behöver beaktas utöver arbetet med agila metoder för att skapa en framgångsrik och innovativ organisation.

Här kan du läsa hela artikeln, Agilt arbetssätt räcker inte för att din organisation ska bli innovativ

Vi har hört att listan med de 10 blockerarna har används på ett bolag, som en guide för att analysera organisationens befintliga utmaningar. Det hjälpte dom att bli varse vad de behöver jobba med. Jätteroligt att höra att listan kan tillämpas på så sätt.

Det skulle vara intressant att få höra dina reflektioner och tankar på ämnet!