The Power of Purpose – How To Create a Purpose-Driven Organization

In the new evolving economy, branding is an extension of the organization's true essence. Purpose corresponds to why - why is this important for us? Why are we doing this? Your answer needs to be beyond yourself, beyond your organization. That is when meaningfulness kicks in.

Comments Off on The Power of Purpose – How To Create a Purpose-Driven Organization

Agilt arbetssätt är inte tillräckligt för att skapa en innovativ organisation (Swe)

Det här är en debattartikeln, som publicerades i Computer Sweden 17 mars 2020. Den är skriven av Johanna Gillberg, Folksam och jag om 10 faktorer, vanliga blockerare, som behöver beaktas utöver arbetet med agila metoder för att skapa en framgångsrik och innovativ organisation.

Comments Off on Agilt arbetssätt är inte tillräckligt för att skapa en innovativ organisation (Swe)
Read more about the article How Companies Will Be Organized In The Future
Pic Katarina Chowra

How Companies Will Be Organized In The Future

As with the chicken and egg phenomena, you cannot take away the individual from the organisational change, nor the society change from the organisational change and vice versa. It is all very tightly interrelated. If you create an outer change, you will in a sense as well change a piece of yourself,

Comments Off on How Companies Will Be Organized In The Future
Read more about the article Historien bakom Maplebloom och en framtida vision
Pic: Isa Chowra Ref Instagram: isabella_chowra_photography

Historien bakom Maplebloom och en framtida vision

Runt årsskiftet 2009/2010 grubblade jag ofta på hur vi kan få till en värld som är hållbar, där människor kan förverkliga sig och planeten blomstra. Jag arbetade då som affärsutvecklare och brottades med att inte kunna se hur affärsutveckling och framgångsrika affärer kunde förenas med en hållbar värld. Det jag såg skapade utarmning av planeten, girighet, kontroll och besatthet av makt.

Comments Off on Historien bakom Maplebloom och en framtida vision
Read more about the article How To Become A Sustainable Company
Pic: Isa Chowra Ref Instagram: isabella_chowra_photography

How To Become A Sustainable Company

The Sustainable Business formula was created in response to the call from the business world – what is a sustainable business? Is it to be compliant with guidelines?

Comments Off on How To Become A Sustainable Company

Manual Sustainable Innovation Canvas

This is a tool for creating a sustainable business model. It is based on empiric research and forerunners in this field. It is an adaptation from Lean Canvas, that in turn is adapted from Business Model Canvas. To see the differences, check out this post.

Comments Off on Manual Sustainable Innovation Canvas