You are currently viewing Historien bakom Maplebloom och en framtida vision
Pic: Isa Chowra Ref Instagram: isabella_chowra_photography

Historien bakom Maplebloom och en framtida vision

Runt årsskiftet 2009/2010 grubblade jag ofta på hur vi kan få till en värld som är hållbar, där människor kan förverkliga sig och planeten blomstra. Jag arbetade då som affärsutvecklare och brottades med att inte kunna se hur affärsutveckling och framgångsrika affärer kunde förenas med en hållbar värld. Det jag såg skapade utarmning av planeten, girighet, kontroll och besatthet av makt.

En vanlig förmiddag, i början på februari 2009, åkte jag buss på väg till ett möte och åter igen började tankarna vandra kring hur vi kan få ihop affärsutveckling med en hållbar värld. Helt plötsligt, utan förvarning visar sig en värld för mig med ett samhälle där människor är glada, varma och kärleksfulla, där arbete sker i glädje och samklang med naturen och där varje ”affär” bidrar till att på något sätt utveckla eller förbättra samhället.

Insikterna var överväldigande. Prismodellerna ser annorlunda ut, företagen är organiserade på ett mer dynamiskt och organiskt sätt, bolagen är starkt visionsstyrda, varje individ och varje team arbetar med det som är just deras inneboende styrkor. Teamen skapas, transformeras eller upplöses när visionen är uppfylld. Meningsfullhet, glädje och compassion (som känns mer rätt att använda här än medkänsla) präglar ”företagen”.

Samtidigt blir jag varse om att det samhälle som jag precis hade fått beskåda bara var en framtidsbild av vad vårt samhälle redan är på väg att utvecklas mot. En lugn och glädjefull känsla spred sig. Det finns hopp och ljus. Det känns rätt och sant.

Jag fick även med mig att skiftet till det nya samhället hade sakta pågått i många år. Pådrivet av två parallella och exponentiellt växande förändringsströmmar: den tekniska respektive den medvetande höjande utvecklingen. Tillsammans skapar de grund och nytt fundament för det nya samhället.

Nu återstod bara frågan hur man skulle kunna förmedla budskapet till fler, utan att det skulle kännas naivt, världsfrånvänt eller konstigt. De kommande månaderna ägnade jag all möjlig tid för att hitta spår, indikatorer och skeenden som på ett ”vetenskapligt” och empiriskt sätt kunde påvisa att det finns ett annat sätt att driva affärer på.

Storyn började formas och insikterna grundas. Den tekniska exponentiella utvecklingen var mer påtaglig och av någon anledning mer synlig. Det här var bara något år efter att iPhone introducerades i Sverige och mobildataanvändningen började precis ta fart.

Den medvetande höjande exponentiella utvecklingen pågick däremot i det tysta. Det här kom att bli den svårast delen att förmedla. Vid den tidpunkten ansågs det fortfarande kontroversiellt att prata om självledarskap eller att arbete kan vara meningsfullt och ge glädje. Än idag pratas det inte om den medvetande höjande exponentiella utvecklingen. Det perspektivet saknas helt i olika framtidsscenarier. År 2014, februari hade TIMEs ett uppslag som fick ett stort genomslag ”The mindful revolution”. Revolutionen har sen dess fortsatt, för det mesta fortfarande i det tysta, men nu med större kraft.

För att underbygga den medvetande höjande utvecklingen samlade jag in en mängd data som exempelvis statistik om personlighetsutvecklings böcker som på senare år hade letat sig fram till den absoluta topplistan, de allt fler yogakurser som spreds över hela världen, fler människor som praktiserade meditation, ökningen av personliga livscoacher etc.

I början på året 2011 startades stiftelsen Economic Shift tillsammans med Björn Vingård, Emma Ihre och Marianne Hamilton. Stiftelsens syfte var att inspirera företag att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och bidra till samhället. I januari samma år släpptes pressreleasen En ny värld behöver nya sätt att driva företag på – baserade på nya affärsmodeller.

Marknaden var inte mogen. Några år senare lades stiftelsen ner.

Sedan dess har jag på olika sätt försökt hittat vägar för att påskynda skiftet till den framväxande världen.

Nu, äntligen, känns det tydligt att världen börjar bli mogen för att på ett mer aktivt sätt arbeta på att påskynda förändringen. Det är här Maplebloom kommer in och snart även Acceleratorn Compassionizer.