Read more about the article Historien bakom Maplebloom och en framtida vision
Pic: Isa Chowra Ref Instagram: isabella_chowra_photography

Historien bakom Maplebloom och en framtida vision

Runt årsskiftet 2009/2010 grubblade jag ofta på hur vi kan få till en värld som är hållbar, där människor kan förverkliga sig och planeten blomstra. Jag arbetade då som affärsutvecklare och brottades med att inte kunna se hur affärsutveckling och framgångsrika affärer kunde förenas med en hållbar värld. Det jag såg skapade utarmning av planeten, girighet, kontroll och besatthet av makt.

Comments Off on Historien bakom Maplebloom och en framtida vision